Referenties

Wij werken met veel plezier samen met de Royal HaskoningDHV, ABN AMRO Bank N.V., de Ministeries van (onder meer) Veiligheid & Justitie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financiën, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn & Sport, Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen. Gemeente Den Haag, Niehe Media, Nationale Postcodeloterij, Shell, TNO, Vide, Rathenau Instituut, Logius, ICTU en vele anderen.

Door de opbrengsten van de events dragen deze opdrachtgevers bij aan de culturele missie van de Koninklijke Schouwburg. Dank daarvoor.